Stroomversnellers

BOEK HIER EEN BELAFSPRAAK!

Wanneer je je op social media uitspreekt tegen onrecht, zoals racisme, seksisme, queer- en transhaat, islamofobie, sociale ongelijkheid of klimaatontwrichting, kunnen jij of andere mensen uit je actiegroep of organisatie te maken krijgen met online haat: intimiderende, beledigende en steeds vaker ook bedreigende reacties op social media of zelfs dreiging met ‘dodenlijstjes’. Het doel is om je monddood te maken.  

Ook bij Stroomversnellers signaleren we een toename. De actiegroepen en NGO’s die we ondersteunen met onder andere strategisch advies, trainingen en workshops over bewegingsopbouw, krijgen steeds meer met online haat te maken. Daarbovenop blijkt uit ervaring van sociale veranderaars én uit onderzoek dat online haat vooral mensen treft die sowieso al vaker te maken krijgen met discriminatie. De gevolgen zijn indringend: zelfcensuur, stressklachten of zelfs uitval.

Het gevolg is dat mensen zich niet meer durven uitspreken, terwijl online haat steeds verder normaliseert. Dit vinden we bij Stroomversnellers een ernstige zaak. Niet alleen voor de individuen die dit treft maar voor de samenleving in brede zin.

Workshopreeks

Stroomversnellers heeft daarom samen met een groep ervaringsdeskundigen een reeks van twee workshops ontwikkeld: ‘Samen weerbaar tegen onlinehaat’. De eerste workshop is bedoeld voor de zoveel mogelijk verschillende mensen uit de hele organisatie. Voor weerbaarheid tegen online haat is het cruciaal is dat je elkaar onderling steunt! Onderwerpen zijn: delen van ervaringen, vergroten van jullie bewustzijn over online haat en de basis van technische bescherming en onderlinge steun. Na afloop van de workshop staat het onderwerp bij iedereen op de radar en weet iedereen wat er nodig is om elkaar te beschermen en te steunen. Mensen die eerder doelwit waren staan niet langer alleen. Het risico op ernstige vormen van online haat in de toekomst is verminderd omdat jullie samen beschermingsmaatregelen hebben genomen.

De tweede workshop is bedoeld voor de meest direct betrokkenen, zoals communicatiemedewerkers, woordvoerders en ondersteuners. In deze sessie maken we een concreet actieplan voor jouw organisatie en bespreken we specifieke uitdagingen. We staan o.a. stil bij de vraag of, en hoe je inhoudelijk reageert, wanneer je met online haat te maken krijgt, en bij de persoonlijke ondersteuningsbehoefte van woordvoerders.

De workshops worden gegeven door een trainersduo van Stroomversnellers, waarbij minstens één trainer zelf ook ervaringsdeskundige is.

Kosten

Stichting Stroomversnellers werkt met solidaire tarieven, afhankelijk van het budget van de organisaties die wij trainen. Het standaardtarief is €2300,- incl. BTW per workshop. De workshops duren, mede afhankelijk van het aantal deelnemers, 3 à 4 uur. In overleg kan de eerste workshop in sommige gevallen online aangeboden worden.

Op aanvraag kunnen we korting geven zodat de workshops voor iedereen toegankelijk blijven, ongeacht de financiële draagkracht van jouw groep.

Voor een aantal belangrijke aspecten aan weerbaarheid tegen online haat kun je alvast deze handout lezen of downloaden. Wil je de workshopreeks boeken of meer informatie?

BOEK HIER JE BELAFSPRAAK