People Power Strategie & Organizing Campagnes

Samen met jouw organisatie bouw jij aan verandering. Jullie staan op tegen de macht van het georganiseerde geld en georganiseerde haat. Maar met alleen overleggen, of losstaande petities kom je er niet. Daarom wil je macht van onderop opbouwen. Daar helpen wij je graag bij.

Wij helpen jullie graag in de verschillende fases van het maken van zo’n plan. Zo kunnen we helpen bij het aanscherpen van jullie missie, visie, strategie of theorie van verandering. Of samen een actie of organizing-campagne ontwerpen. Samen kunnen we bijvoorbeeld werken aan het beantwoorden van de volgende strategie vragen:


We kunnen jullie organisatie helpen door:

  • verkennende adviesgesprekken en/ of workshops
  • een geschreven advies
  • het begeleiden van jullie strategieproces (externe facilitatie)
  • één of meer dagen training met 10 tot 30 deelnemers
  • een langdurig begeleidingstraject met adviesgesprekken, training en praktische coaching
  • advies over hoe je jouw organisatie meekrijgt in het bouwen aan people power

Wie zijn de belangrijkste doelgroepen die je wilt aanspreken? Wat houdt hen tegen om in actie te komen en hoe activeer je ze? Welke bondgenoten kunnen we kunnen activeren om de beweging invloedrijker te maken? Wat wil je met de middengroep die zich neutraal opstelt?

Op welke tegenstander richt je de boosheid van je doelgroep over het probleem zodat verandering dichterbij komt? Hoe ziet de macht van je opponenten eruit? Welke spelers zijn de aanjagers, de uitvoerders en de profiteurs? Wat zijn hun zwakke plekken? Welke tegenstander verenigt je coalitie door de gedeelde afkeer?

Wat zijn je visie & strategie? Hoe ziet de wereld eruit als je gewonnen hebt? Stel dat iedereen zou meewerken, wat zou je dan kunnen doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen? Wie en wat heb je nodig om deze verandering te realiseren in de praktijk? Hoe vertaal je het werken aan grote doelen in haalbare tussenstappen (fases)?

Verschillende vormen van discriminatie, ongelijkheid en
onderdrukking beïnvloeden elkaar? Hoe verwerk je deze intersectionaliteit in je strategie?