Externe facilitatie

Het goed begeleiden van bijeenkomsten zorgt vaak voor efficiëntere en inclusievere (besluitvormings)processen. Door de facilitator worden de deelnemers betrokken terwijl je samen toewerkt naar een doel.

In sommige gevallen kan het nuttig zijn als een vergadering of bijeenkomst begeleid wordt door een externe facilitator. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Het onderwerp is beladen. De neutrale facilitator maakt ruimte voor een goed gesprek.
  • Het besluitvormingsproces is ingewikkeld.
  • Je voelt je niet comfortabel bij het faciliteren van de doelgroep, de groep is bijvoorbeeld te groot of heeft een andere samenstelling dan je gewend bent.
  • De groepsdynamiek is ingewikkeld (meningsverschillen, conflicten, machtsverschillen)
  • Je wilt je zelf op de inhoud concentreren of meedoen in de gesprekken
    ontwerpen van een programma, dat deelnemers activeert en betrekt en tegelijkertijd doelgericht is

Wij bieden:

  • meedenken met het opstellen van realistische doelen voor de bijeenkomst
  • ontwerpen van een agenda/ programma/besluitvormingsproces dat deelnemers activeert en betrekt en tegelijkertijd doelgericht is
  • facilitatie van agenda / programma / besluitvormingsproces & (dag)voorzitterschap