Stroomversneller Harriet en student onderzoeksassistent Merel, stagiar bij Stroomversnellers, hebben de afgelopen maanden aan deze workshop gewerkt.

‘Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat actievoeren een effectief middel kan zijn tegen klimaatemoties zoals stress of zelfs depressie. Je aansluiten bij een actiegroep geeft een stukje controle terug en schept verbinding met mensen met vergelijkbare frustraties’.

Tegelijkertijd blijkt ook dat het actievoeren op zichzelf niet per se effectief is maar dat de onderliggende verwachtingen die je al dan niet bewust hebt van de acties en eventuele resultaten, hierbij doorslaggevend zijn. Het aansluiten bij een actiegroep met de verwachting dat er per definitie resultaten worden geboekt blijkt juist risico’s met zich mee te brengen en een tegengesteld effect te creëren: gevoelens van machteloosheid worden dan sterker en gaan nu ook nog vaak gepaard met burnout-klachten.

Allerlei emoties kunnen daaraan ten grondslag liggen, zoals ontkenning, rouw, je in de steek gelaten voelen en het overschatten van je eigen impact of de impact van je groep. 'De eerste stap is dan om deze emoties te herkennen en onder ogen te zien: de wereld verandert in rap tempo en de leefbaarheid van de planeet is onzeker geworden. De manier van leven die we gewend zijn zal veranderen terwijl hier door de overheid geen duidelijke visie op wordt gegeven, laat staan een plan van aanpak.' Maar ook de mate waarin actievoeren impact heeft, ligt nooit van tevoren vast: nog een onzekerheidsfactor dus.

De workshop die Harriet en Merel ontwikkeld hebben geeft handvatten voor het proces van herkenning, acceptatie en het kunnen schetsen van realistische verwachtingen ten aanzien van actievoeren en je eigen rol daarin. Harriet en Merel hebben met veel plezier al een pilot gegeven op een community-dag van Extinction Rebellion NL, en hopen jou te zien bij de workshop in Amsterdam.

De workshop wordt gegeven op zondag 11 februari ergens tussen 12:00 en 16:00 op een centrale plek in Amsterdam. De tijd kan nog iets wijzigen. Heb je interesse of vragen? Vul het aanmeldformulier in of mail naar info@stroomversnellers.org.

Terug naar overzicht