Stroomversnellers

Stroomversnellers is een trainersnetwerk van ervaren campaigners, organizers, conflictbemiddelaars en facilitatoren. Wat ons verbindt is een geloof in het belang van krachtige sociale bewegingen, die opkomen voor een democratische, inclusieve en klimaatrechtvaardige samenleving.

Stroomversnellers is opgericht door een groep activisten uit milieuorganisaties, vakbonden en anti-racisme initiatieven. Met vallen en opstaan hebben we geleerd hoe je een effectieve campagne organiseert, een organisatie opbouwt en sociale verandering tot stand brengt.

We geloven dat onze tijd vraagt om een stroomversnelling in het verzet tegen de groeiende sociale ongelijkheid, ecologische destructie en repressie vanuit multinationals en overheden. Dat we sociale bewegingen nodig hebben die weerbaar zijn en op democratische wijze worden gedragen door gepassioneerde en goed voorbereide mensen. Mensen die de noodzaak van verandering over kunnen brengen en respectvol samenwerken.

We hebben onze krachten gebundeld omdat we zelf veel geleerd hebben van trainingen en onze ervaringskennis willen delen. Wij doen dit door individuen, groepen en organisaties uit de sociale bewegingen te versterken met trainingen, coaching, facilitatie en advies. We werken daarbij volgens directe educatie; een ervaringsgerichte, empowerende vorm van groepsleren die rekening houdt met de diversiteit van groepen.

Onze organisatie bestaat op dit moment uit een tiental bevlogen trainers met gezamenlijk meer dan een eeuw aan ervaring. Op dit moment wordt Stroomversnellers beheerd door een kernteam van 5 (deels) betaalde personen, van in totaal 1 fte. De trainers werken veelal vrijwillig of voor een onkostenvergoeding. Naast onze vaste trainers heeft Stroomversnellers een groot (internationaal) netwerk van bevriende trainers. Zo’n 10 vrijwilligers ondersteunen het trainersnetwerk vanuit hun eigen expertises.

In 2022 wordt Stroomversnellers financiëel ondersteund door Patagonia Action Works, Erasmus+ Programme, Lush Charity Pot, Milieudefensie en het WG-fonds.

Lees hier meer over het kernteam en onze trainers.