Stroomversnellers

Het bewegingsactieplan

Activisten voelen zich vaak machteloos, net wanneer hun beweging het goed doet en opweg is naar succes. Begrijpen hoe een beweging werkt en haar succes herkennen kan de kracht van groepen en activisten binnen een beweging voeden. Het Bewegings Actie Plan (Movement Action Plan), in de jaren tachtig ontwikkeld door Bill Moyer, is hier een goedinstrument voor. Het beschrijft acht stadia van succesvolle bewegingen en vier rollen dieactivisten moeten spelen.

Vier rollen in sociale verandering

In een beweging zijn verschillende nodig om te komen tot sociale verandering.
Een eerste rol is om gezien te worden als verantwoordelijke burgers. Respect, aanvaarding en geloofwaardigheid moeten van de meerderheid van “gewone” burgers verworven worden. Deze laatsten moeten immers overtuigd worden om bewegingen te doen slagen.
Effectieve burgers zeggen “ja!” tegen de kernwaarden van de samenleving (ervan uitgaand dat deze moreel aanvaardbaar zijn). Maar er moeten ook rebellen zijn die luidop “neen!” zeggen tegen sociale omstandigheden en publiek beleid die deze waarden schenden. Het is echter niet genoeg om te protesteren; er moeten ook organisers zijn, die zich engageren om het publiek te onderwijzen en te betrekken in de strijd tegen het huidige beleid en het zoeken naar constructieve oplossingen. Tenslotte moeten er hervormers zijn die werken met officiële politieke en juridische structuren om oplossingen opgenomen te krijgen in wetten en regeringsbeleid, en aanvaard te worden als een evidente gang van zaken. Het kan moeilijk zijn om deze vier rollen te waarderen en in te vullen, omdat ze lijken te botsen met elkaar, en omdat individuen zich instinctief aangetrokken voelen tot deze of gene rol. Er is nood aan een inzicht in hoe deze rollen zich verhouden tot de verschillende stadia van een sociale beweging