Stroomversnellers

We hebben de volgende organizing en strategie handouts beschikbaar:

Wat is organizing?

Organizing is het organiseren van verzet. Organizing is leiderschap nemen om het mogelijk te maken dat mensen de middelen die ze al hebben, gebruiken om sociale verandering af te dwingen. Het is een strategie en een methode die binnen vakbonden, de klimaatbeweging, emancipatiebewegingen en mensenrechtenbewegingen met veel succes is gebruikt om mensen te organiseren rond een probleem of gezamenlijk belang, en sociale verandering af te dwingen. Om te organizen moet je een aantal vaardigheden onder de knie krijgen. Met deze handleiding leer je de eerste stappen.

De Tactische Ster

De Tactische Ster is een instrument voor het bepalen van je actieplan. De Tactische Ster neemt acht belangrijke aspecten onder de loep, die bij elke actie een rol spelen.

De Omgekeerde Driehoek

Deze handleiding biedt inzicht over de Omgekeerde Driehoek: een grassroots aanpak voor macht die naar boven stroomt.

198 geweldloze actiemethodes

Acties zijn de gereedschappen van een campagne. Er zijn tal van acties denkbaar die grofweg in te delen zijn in protesteren, overtuigen, interveniëren en non-coöperatie.

Gene Sharp, een theoreticus – bekend van onder andere een handleiding om dictators omver te werpen – schreef een lijst met 198 geweldloze actiemethodes. De uitleg en historische voorbeelden hiervoor kun je vinden in zijn klassieker The Politics of Non-violent Action. In deze handleiding vind je een beknopt overzicht.

Het Bewegingsactieplan

Activisten voelen zich geregeld machteloos, juist wanneer hun beweging het goed doet en opweg is naar succes. Door te begrijpen hoe een beweging werkt en leren om haar succes te herkennen, kunnen activisten binnen een beweging beter gemotiveerd blijven. Het Bewegingsactieplan (Movement Action Plan), in de jaren tachtig ontwikkeld door Bill Moyer, is hier een goed instrument voor. Het beschrijft acht stadia van succesvolle bewegingen en vier rollen die activisten hiervoor moeten vervullen.

No Burnout Bingo

De No Burnout Bingo is een speelse tool die je kan helpen om een burnout binnen je groep te voorkomen. De Bingo is een verzameling van allerlei zelfzorg-activiteiten die je kunnen helpen om je activisme en je leven duurzamer te maken. Hier is hoe het werkt. De No Burnout Bingo is gemaakt door de Center for Story-Based Strategy.

Vier rollen in sociale verandering

In een sociale beweging zijn verschillende rollen noodzakelijk om sociale verandering te bewerkstelligen. Een eerste rol is om gezien te worden als verantwoordelijke burgers. Respect, aanvaarding en geloofwaardigheid moeten van de meerderheid verworven worden. Zij moeten overtuigd worden om bewegingen te doen slagen. Maar hiervoor moeten er rebellen zijn die luidop protesten tegen de schadelijke sociale omstandigheden en het publiek beleid dat dit veroorzaakt verwerpen. Het is echter niet genoeg om te protesteren, er moeten ook organisers zijn. Zij zetten zich in om het publiek te onderwijzen en te betrekken in de strijd tegen het huidige beleid en het zoeken naar constructieve oplossingen. Tenslotte moeten er hervormers zijn die werken met de bestaande politieke en juridische structuren om oplossingen opgenomen te krijgen in wetten en regeringsbeleid, en aanvaard te worden als een evidente gang van zaken.

Het kan moeilijk zijn om al deze vier rollen te waarderen en in te vullen, ze lijken deels te botsen met elkaar. Individuen voelen zich vaak instinctief aangetrokken tot een van deze rollen en kunnen de andere rollen verwerpen. Het is noodzakelijk om in te zien hoe deze rollen zich verhouden tot de verschillende stadia van een sociale beweging. In deze handleiding helpen we je op weg.

Vrijwilligers werven met de barnstorming-methode

Heb jij campagneplannen gehad die afhankelijk zijn van het activeren van veel vrijwilligers, maar met weinig tijd om deze vrijwilligers te vinden, ze te werven, op te leiden en te ondersteunen? Zou je willen dat je mensen zou kunnen veranderen van passieve supporters op je e-maillijst, naar actieve vrijwilligers, die impactvolle acties organiseren? De ‘barnstorming-methode’ uit de campagne van Bernie Sanders biedt een inspirerend voorbeeld om dit voor elkaar te krijgen. 

De 13 Organizing regels van Saul Alinsky

Voorwoord Organizing is een politieke traditie die mensen zonder maatschappelijke macht organiseert om samen een vuist te maken en veranderingen te realiseren, die ze alleen niet voor elkaar kunnen krijgen. De afgelopen decennia is hier meer en meer over geschreven. Een naam die daarbij vaak opduikt is Saul Alinsky, die een aantal handige principes over organizing heeft geformuleerd. Zijn boek Rules for Radicals uit 1971 werd in 1974 vertaald en uitgegeven onder de naam “Dat hoef je niet te nemen! de organisatie van de sociale actie” en is online terug te vinden. Rules for Radicals is zowel een weerslag van Alinsky’s decennia aan organizingervaring, als ook zijn persoonlijke visie over hoe links na de revolutionaire jaren 60, tastbare en blijvende verandering kon doorvoeren. In deze handout vind je de 13 regels van zijn boek kort samengevat en vertaald.

20 tips om je gemeenschap te organiseren

Als onderdrukte en gemarginaliseerde gemeenschap is het extra moeilijk (soms zelfs bijna onmogelijk) om je te organiseren en op te komen voor je belangen. Onderdrukking en marginalisatie zijn namelijk de tactieken van machthebbers om zelforganisatie van onderop tegen te gaan. Gelukkig zijn er vele gemeenschappen die zich in het verleden succesvol hebben verzet en kunnen we van deze voorgangers leren. De 20 tips die je in deze handout vindt, zijn gebaseerd op een lijst die Si Kahn heeft opgesteld als samenvatting van zijn boek Creative Community Organizing, A Guide for Rabble-Rousers, Activists, & Quiet Lovers of Justice. Daarin vertelt hij over zijn tientallen jaren ervaring als community organizer.