Faciliteren


Facilitatie tools

Wanneer je met je groep samenkomt om een aantal belangrijke beslissingen te nemen, is het belangrijk dat iemand dit proces begeleidt. Dat kan iemand uit de groep zijn of een extern iemand.

Handleiding 'FacilitatieTools'


Online faciliteren

Ook online kan een goede facilitator kan er voor zorgen dat bijeenkomsten goed, fijn en ‘productief’ verlopen. In deze hand-out hebben we allerlei tips voor online facilitatie verzameld.


Handout 'Online faciliteren'

Consensus besluitvorming

Consensus besluitvorming is een creatieve en dynamische manier om tot overeenstemming in een groep te komen.

Handleiding 'Consensus besluitvorming'

Samen weerbaar tegen online haat

Wanneer je je uitspreekt tegen onrecht, zoals racisme, seksisme, queer- en transhaat, islamofobie, sociale ongelijkheid of klimaatontwrichting dan kunnen jij of andere mensen uit je beweging te maken
krijgen met online haat.

Handleiding 'samen weerbaar tegen online haat'

Terug naar 'Toolbox'