Waarom we nu toch een manifest ondersteunen

Het kabinet is gevallen en de#beweging is opgestaan. Vanuit Stroomversnellers ondersteunen we heel veel progressieve organisaties, maar altijd op de achtergrond, met het geven van trainingen en advies. Daarom zie je onze naam nooit onder manifesten staan, ook niet als we de idealen erachter steunen (en/of de groep achter het manifest hebben getraind of geadviseerd). Dat vinden we niet onze rol. Natuurlijk zijn we niet politiek neutraal maar als het gaat om manifesten vinden we het belangrijk een zekere neutraliteit te hanteren.

Toch kiezen we er nu voor om expliciet achter de#beweging te staan. Een groot aantal progressieve organisaties die zich verenigen om gezamenlijk invloed uit te oefenen op het politieke krachtenveld en te kunnen reageren op de grote hedendaagse problemen, waar de regerende partijen daar tot op heden groots in falen. Klimaatverandering, racisme, (online) vrouwenhaat- en bedreigingen, een steeds groter wordende sociaaleconomische ongelijkheid.

We vinden het ook een krachtige manier om een focus te leggen op intersectionaliteit en te erkennen dat veel problemen die geïsoleerd van elkaar lijken te bestaan in werkelijkheid nauw met elkaar samenhangen en elkaar zelfs negatief versterken. Bijvoorbeeld de versterkende negatieve samenhang tussen racisme, online haat en gender (vrouwen van kleur lopen bijvoorbeeld een veel groter risico om te maken te krijgen met online haat en bedreigingen). Maar ook de wooncrisis kan niet worden opgelost zonder het over racisme te hebben, en de klimaatcrisis kan niet los gezien worden van de steeds grotere verschillen tussen arm en rijk.

En dat is wat voor ons De*Beweging zo anders maakt. Het is een coalitie van nu al ruim 70 organisaties en actiegroepen die de krachten gaan bundelen. En daarmee een veel breder politiek verhaal vertellen dan ze binnen hun eigen campagnes doen. Samen stappen ze naar de politiek om invloed te hebben op de verkiezingsprogramma's. En samen gaan ze gedurende de verkiezingscampagne actievoeren, in de wetenschap dat echte verandering altijd op straat begint. Groepen en mensen bij elkaar brengen zit in ons DNA, dus daar willen we graag aan bijdragen. Wil je meer weten over de#beweging of kijken wat jij hierin zelf kunt doen? 

Ga naar www.debeweging.org en sluit je aan.
Of beluister hier een interview over het proces achter de#beweging.

Terug naar overzicht