Stroomversnellers

Aanmelden voor het opleidingstraject trainer

  • We hebben je nummer nodig zodat we je snel kunnen bereiken als we nog vragen hebben over de train-the-trainer. We zullen het niet voor andere zaken gebruiken.
  • Als je bij veel organisaties actief bent, kies dan voor de 3 belangrijkste.
  • Je kan hier kort iets vertellen over dingen als wanneer en waarom je actief bent geworden; rond welke thema's; in welke organisaties; welke rollen je zoal op je hebt genomen; etc
  • Kort iets over: hoe lang verwacht je actief te blijven? Rond welke thema's en in welke organisaties? Welke rollen zie je je zelf in de toekomst opnemen?
  • Wees zo concreet mogelijk (bij welke groepen, welke onderwerpen, wanneer). Vertel ook hoe lang je verwacht als trainer actief te zijn.
  • We vragen dit omdat we ervoor willen zorgen dat de groep zó samengesteld is dat er veel verschillende ervaringen en achtergronden in de groep aanwezig zijn.
  • Deze vraag gaat over de 2 terugkomdagen en de persoonlijke coaching. Vertel ons eventueel ook wat zou je helpen om mee te kunnen doen.
  • Vertel ons ook wat we eventueel kunnen doen om je te helpen daarbij.
  • In hoeverre ben jijzelf of is iemand in je naaste omgeving kwetsbaar? In hoeverre denk je dat je je voor deze training aan de afstands- en hygiënemaatregelen kan en wil houden? Heb je nog andere opmerkingen voor ons over corona ivm deze training?
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.