Stroomversnellers

Samen leren de wereld te veranderen

Jij wilt de wereld veranderen en onrecht aanpakken. Wij zijn er om je daar bij te ondersteunen. Met het geven van advies, trainingen, workshops en facilitatie van bijeenkomsten. Het maakt ons niet uit of je nu een grote gevestigde organisatie bent of een kleine groep die net begint. Wij werken samen met iedereen die meer wil leren over de wereld veranderen en een sociale, duurzame, inclusieve samenleving nastreeft. Wij begeleiden groepen in hun leerproces en proberen met jullie te zoeken naar wat er nodig is om de volgende stap te kunnen zetten. Samen ontwikkelen we een activiteit die jullie als groep gaat versterken en de handvatten geeft om jullie doelen te bereiken. Dit kan zijn door middel van advies, een training of facilitatie van een bijeenkomt.

Neem contact met ons op om te horen wat wij voor jou organisatie kunnen betekenen.

Wat wij voor organisaties doen

  • Inspiratie bieden voor creatieve en doeltreffende acties
  • Effectieve campagnes ontwikkelen
  • Leren meer mensen actief mee te laten doen
  • Scherper krijgen wat je wilt bereiken
  • Een strategie uit leren werken
  • Machtsverhoudingen beter te begrijpen
  • De samenwerking en besluitvorming in je team verbeteren
  • Facilitatie en programma’s ontwikkelen voor grote bijeenkomsten
  • Vrijwilligers en medewerkers op een duurzame manier betrokken houden
  • Trainingen over actievormen, media, organizing, facilitatie, fondsenwerving en meer

Waarom zijn jullie Stroomversnellers begonnen?

Stroomversnellers is opgericht door een klein groepje ervaren activisten. We hebben zelf allemaal met vallen en opstaan geleerd hoe je een effectieve campagne organiseert, een organisatie opbouwt en sociale verandering tot stand brengt. Wij hebben zelf ook veel geleerd van boeken die zijn geschreven over de geschiedenis van sociale bewegingen en trainingen van anderen. Lessen die we graag door geven. Zeker in een tijdperk waarin overheden en bedrijven steeds beter worden in het machteloos maken van mondige burgers. Wij willen jou helpen je campagne te winnen.

Deze tijd vraagt om een stroomversnelling in het verzet tegen ontwikkelingen die proberen de sociale ongelijkheid te vergroten en ecologische grenzen nóg verder op te rekken. Wat we nodig hebben, zijn krachtige sociale bewegingen die bestaan uit gepassioneerde, vaardige mensen die het voortouw kunnen nemen en tegenslag kunnen overwinnen. Die hun gevoel, dat verandering noodzakelijk is, over kunnen brengen op anderen, zonder te veel van elkaar te vragen. Wij kunnen je helpen die ambitie waar te maken.

Hoe doen jullie dat?

Stroomversnellers ondersteunen groepen en organisaties om de vaardigheden en helderheid te ontwikkelen die nodig zijn om verandering in de wereld te bewerkstelligen.

We doen dit door het leveren van maatwerk. Er zijn namelijk geen blauwdrukken voor hoe je in jouw specifieke situatie het beste te werk kunt gaan. En bovendien: werken aan maatschappelijke verandering is mensenwerk – dat vraagt om een persoonlijke aanpak. Daarom beginnen we altijd met een goed gesprek.

Lees hier meer over ons aanbod.