Stroomversnellers

Naast de trainingen, workshops en pop-up workshops waarvoor je je direct kan inschrijven maakt Stroomversnellers ook trainingen op maat. Hieronder beschrijven we hoe dit proces verloopt. 

Al een aantal jaar zetten jullie als groep je in om iets in de maatschappij aan te kaarten of te veranderen. Jullie organiseren soms kleine acties, of proberen aandacht voor het probleem te trekken via social media of bijeenkomsten. Na een aantal jaar is er eigenlijk niet veel veranderd. Het lijkt dat er weinig schot in de zaak zit, groepsleden raken gedemotiveerd en verlaten de groep waardoor sommige mensen in de groep veel werk doen om het draaiende te houden. De groep besluit contact op te nemen met Stroomversnellers omdat ze wat meer willen leren over strategie.

Stroomversnellers zal in deze situatie op basis van de aanvraag een aantal vragen gaan stellen om een beeld te krijgen over de groep. Hoe groot is de groep? Wat wil de groep veranderen? Hoe doen ze dat nu? Hoe is de sfeer op vergaderingen? Wat zou de groep graag uit een training willen halen?

Op basis van deze vragen gaat de aanvraagcoördinator van Stroomversnellers een gesprek voeren met een groepslid en probeert zo een helder beeld te krijgen van wat er speelt in de groep en te bekijken hoe wij jullie kunnen helpen. 

De aanvraagcoördinator zoekt een trainer die past bij de groep en het doel van de training. Samen met deze trainer gaat de groep een programma opzetten.

Houd rekening met het volgende:

  • Om de training goed op de behoeftes uit jouw groep te laten aansluiten, hebben we tijd nodig om de training goed voor te bereiden. Hiervoor hebben we minimaal 8 weken nodig.
  • Het zou kunnen dat wij aanvullende informatie willen om een helder beeld van de leervraag te krijgen.
  • Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, maar we maken ook kosten. Daarom vragen we een vergoeding voor onze trainingen. Het tarief hangt af van de financiële capaciteit van jouw organisatie.

Aanvraag Stroomversnellers