Stroomversnellers

We hebben de volgende facilitatie tools beschikbaar:

Wat is faciliteren?

Wanneer je met je groep samenkomt om een aantal belangrijke beslissingen te nemen, is het fijn als iemand dit proces begeleidt. Dat kan iemand uit de groep zijn of een extern iemand.

De facilitator let erop dat alle belangrijke punten besproken worden, maar ook dat iedereen zich prettig voelt en actief deel kan nemen aan het gesprek. De facilitator zorgt ervoor dat iedereen mag bijdragen, ieders mening meegenomen wordt en dat er bijvoorbeeld momenten zijn om extra vragen te stellen.

Als facilitator kun je ook de rol hebben om de vergadering goed voor te bereiden. Je stuurt dan alle deelnemers niet alleen de dag of tijdstip waarop iemand verwacht wordt, maar ook alvast een beknopte agenda. Zo weet iedereen wat er staat te gebeuren en wat het doel van de bijeenkomst is (iets beslissen, iets leren, iets bespreken). En wat er van jou als deelnemer verwacht wordt. Moet je iets voorbereiden? Hoe lang gaat de bijeenkomst duren? Wat wordt er aan inbreng verwacht?

Template online slidedeck

Online slides (bijvoorbeeld Google slides) zijn een handige tool om online meetings interactiever te maken. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken bij een check-in, om een spectrumlijn te maken, om deelnemers ervaringen op te laten schrijven, of om samen te brainstormen.

Hier vind je een powerpoint template met slides die wij vaak gebruiken. Deze wordt regelmatig geupdate! (Versie dec. ’20) . Je kunt deze slides downloaden en zelf uploaden, bijvoorbeeld op je google drive.

Handleiding coronaproof bijeenkomsten organiseren 

Op basis van een aantal geslaagde bijeenkomsten met vijftig of meer mensen die we zelf bezochten of mede-organiseerden hebben we een korte handleiding met 9 cruciale voor je samengesteld. 

Handleiding facilitatietools

In deze handleiding vind je enkele tools die je vergadering of bijeenkomst soepeler, efficiënter en/of democratischer kan laten verlopen.

Deze tools zijn opgedeeld in de volgende categorieën:
1) Groepsvorming en basistools
2) Aanmoedigen van participatie en discussie
3) Besluitvorming faciliteren
4) Begrip van elkaars positie/visie bevorderen
5) Snel en gemakkelijk prioriteiten stellen

Handleiding Online faciliteren

Ook online kan een goede facilitator kan er voor zorgen dat bijeenkomsten goed, fijn en ‘productief’ verlopen. In deze hand-out hebben we allerlei tips voor online facilitatie verzameld.

Handleiding Consensus besluitvorming

Consensus besluitvorming is een creatieve en dynamische manier om tot overeenstemming in een groep te komen.