Stroomversnellers

Het woord facilitator word in het Nederlands ook wel de voorzitter genoemd. Een facilitator begeleidt het gesprek en is verantwoordelijk voor het groepsproces.

Wanneer je met je groep samenkomt om een aantal belangrijke beslissingen te nemen, is het fijn als iemand dit proces begeleidt. Dat kan iemand uit de groep zijn of een extern iemand. De facilitator let erop dat alle belangrijke punten besproken worden, maar ook dat iedereen zich prettig voelt en actief deel kan nemen aan het gesprek. De facilitator zorgt ervoor dat iedereen mag bijdragen, ieders mening meegenomen wordt en dat er bijvoorbeeld momenten zijn om extra vragen te stellen.

Als facilitator kun je ook de rol hebben om de vergadering goed voor te bereiden. Je stuurt dan alle deelnemers niet alleen een link voor de meeting, maar ook alvast een beknopte agenda. Zo weet iedereen wat er staat te gebeuren en wat het doel van de bijeenkomst is (iets beslissen, iets leren, iets bespreken). Maar wat er van jou als deelnemer verwacht wordt. Moet je iets voorbereiden? Hoe lang gaat de bijeenkomst duren? Wat wordt er aan inbreng verwacht?

Online faciliteren

Ook online kan een goede facilitator kan er voor zorgen dat bijeenkomsten goed, fijn en ‘productief’ verlopen. In deze hand-out hebben we allerlei tips voor online facilitatie verzameld.

Consensus besluitvorming

Consensus besluitvorming is een creatieve en dynamische manier om tot overeenstemming in een groep te komen.